Hướng dẫn đổi ip bằng Socks, Proxy trong BRC

Để vào đc Socks5/Proxy Manager của tool các bạn bấm nút  Wired Network-60@2x

Để nhập danh sách Socks5 hoặc Proxy vào tool có 2 cách

  1. Nhập từ File

Bạn tạo 1 file tên proxy.txt chưa danh sách Socks/Proxy ví dụ nội dụng file phải có dạng như sau

104.236.150.48:8080
89.28.53.42:8080
162.216.17.45:8080
35.197.193.116:80

Sau đó bạn chép file vào đường dẫn

/var/mobile/BRCSetting/proxy.txt

Vào lại Socks5/Proxy Manager của tool bấm Load -> File -> OK

2. Nhập online

Các bạn vào trang http://notepad.vn tạo 1 trạng note cho mình với nội dung là danh sách Proxy của bạn

Screen Shot 2017-11-30 at 5.07.44 PM

Trang notepad.vn sẽ tự tạo cho bạn một đường dẫn tới nội dụng của bạn

Ví dụ của mình sẽ là http://notepad.vn/xeasayy21

Lúc này bạn có sẽ id đường dẫn là xeasayy21

Vào lại Socks5/Proxy Manager của tool bấm Load ->Notepad.vn-> Nhập id đường dẫn của bạn vào -> OK

IMG_0002

Tool sẽ lấy danh sách vào

IMG_0004

Lưu ý cần chọn đúng loại Socks hoặc Proxy tương ứng với danh sách của bạn (chọn ở 2 nút trên cùng của tool)

Để dùng con Socks/Proxy nào thì các bạn nhấn vào con đó, tool sẽ đánh dấu màu xám con đang dùng

Bước cuối cùng:

Các bạn vào Settings của máy -> Wifi -> Nhấn nút i ở mạng wifi bạn đang kết nối -> Kéo xuống dưới cùng mục HTTP PROXY -> Chọn Auto và nhập vào file:///var/proxy.pac (nếu đã đc set sẵn vậy thì thôi)

Để không dùng Proxy nữa các bạn chọn Off ở mục này luôn

Vậy là xong!

Lưu ý: để chắc chắn IP sẽ được đổi cho apps hoặc tool (cho tool trong trường hợp lấy ip để fake thông tin và lưu lại) các bạn nên tắt apps hoặc tool bằng các nhấn 2 lần nút home và vuốt lên để tắt, sau đó mở lại.

Nếu máy được fake IP từ BRC thì BRC sẽ đăng nhập rất nhanh không bị chậm bởi Proxy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *